Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  SIKÇA SORULAN SORULAR

  SIKÇA SORULAN SORULAR

  1. Yakınımın ceza infaz kurumunda bulunduğunu nasıl öğrenebilirim?

  - Yakınınız ceza infaz kurumuna alındığının yakınlarına bildirilmesini istemesi halinde belirttiği telefon numarası cezaevi görevlilerince aranarak yakınlarına bilgi verilir.

  2. Ceza infaz kurumunda bulunan yakınımı nasıl ziyaret edebilirim?

  - Yasada belirtilen yakınlık derecesinde olmanız ve idarece belirlenen saatlerde kuruma gelmeniz halinde yakınınızı haftada bir kez olacak şekilde üçü kapalı, biri açık görüş olmak üzere ayda dört kez ziyaret edebilirsiniz. - Belirlenen gün ve saatlerin dışında Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı izniyle ziyaret yapabilirsiniz.

  3. Ceza infaz kurumunda bulunan yakınımla kimler kapalı görüş yapabilir?

  - Kapalı görüşleri tutuklu veya hükümlünün eşi, annesi, babası, büyükannesi, büyükbabası, çocukları, torunları, kardeşleri, gelini, damadı, kayınbiraderi, baldızı, yengesi, eniştesi, kayınvalidesi, kayınpederi, kayınvalide ve kayınpederinin annesi ve babası, eşinin başkasından olma çocuğu, büyükanne ve büyükbabasının anne ve babaları, torun çocuğu, kardeş çocuğu, eşi, amcası, halası, dayısı, teyzesi ve bunların eşleri ile vasisi ve kayyımı ile görüşebilir. Bunların dışında kalan üç kişi ile de altmış gün içinde idareye bildirmesi halinde görüşme yapabilir.

  4. Ziyaret gün ve saatlerini nasıl öğrenebilirim?

  - Yakınınızın kalmakta olduğu ceza infaz kurumunu telefonla arayarak öğrenebilirsiniz. Bunun dışında internette sayfası olan ceza infaz kurumlarının sayfalarından da yakınınızın ziyaret gün ve saatlerini öğrenebilirsiniz.

  5. Ziyarete gelirken nelere dikkat etmeliyim?

  - Ziyarete gelirken kimliğinizi ve akrabalık durumunuzu tereddüt oluşturmayacak şekilde belirten belgeleri yanınızda bulundurunuz.

  - Üzerinizde ceza infaz kurumuna sokulması yasak olan kesici, delici aletler, silah, cep telefonu, sim kartı, şarj aleti gibi şeylerin bulunmadığından emin olunuz.

  - Kayıt ve arama gibi işlemler için ziyaret saatinden bir süre önce gelmeniz yararınıza olacaktır.

  - Vücudunuzda tıbbi nedenlerle takılmış bulunan platin vb. duyarlı kapının ikaz vermesine neden olacak malzeme varsa bunun takılı olduğuna dair belge getiriniz.

  6. Ceza infaz kurumunda bulunan yakınıma eşya, kıyafet getirebilir miyim? Bu konuda sınırlama var mıdır?

  - Kurumda görev yapan iç ve dış güvenlik personelinin resmi kıyafetlerinin rengi ve şeklinde olmaması, deri ve nubuk olmaması koşuluyla giysi getirebilirsiniz.

  - Yasalarda belirtilen miktarın üzerinde olan eşyalar tutuklu ve hükümlülere verilmez, eskiyenler yenileriyle değiştirilebilir.

  7. Ceza infaz kurumundaki yakınıma yiyecek, içecek getirebilir miyim?

  - Ceza infaz kurumunda bulunan yakınlarınıza dışarıdan yiyecek ve içecek getiremezsiniz.

  8. Ceza infaz kurumunda bulunan yakınım idarece verilenlerin dışında yiyecek, içecek temin edebiliyor mu?

  - Kurum kantininden temin etmek koşuluyla pişirilmeden yenilebilecek gıda maddelerini(peynir, zeytin, bisküvi, meyve, salatalık malzeme vb.) satın alabilir.

  9. Ceza infaz kurumunda bulunan yakınıma kitap getirebilir miyim?

  - Yakınınıza ziyarete gelirken ya da posta ve koli ile kitap gönderebilirsiniz.

  10.Ceza kurumunda bulunan yakınıma hediye gönderebilir miyim?

  - Dini bayram, yılbaşı veya doğum günlerinde bir kitap veya giysiyi hediye olarak gönderebilirsiniz.

  11.Ceza infaz kurumunda bulunan yakınım temizlik malzemelerini nasıl temin ediyor?

  - Hükümlü ve tutuklular kişisel ve çevresel temizlikleri ile ilgili maddeleri kurum kantininden temin edebilmektedirler. - Ekonomik nedenlerle temin edemeyenlerin bu tür ihtiyaçları, kurum idarelerince karşılanmaktadır.

  12.Ceza infaz kurumunda bulunan yakınım için para yatırabilir miyim?

  - Kuruma gelip tutuklu-hükümlü adına, kurumda açılan hesaba nakit para yatırılabileceği gibi PTT kanalı ile de havale yapılabilmektedir. Bunun için PTT şubelerinden normal havale şeklinde; alıcı şube Elazığ Ceza İnfaz Kurumları Kampus Şubesi seçilerek, tutuklu-hükümlü adı ve adresi (Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu) bilgileri yazılmalıdır. Ceza infaz kurumunda bulunan yakınınız haftalık 500 TL harcayabilmektedir. Ancak 500 TL'den fazla para da yatırılabilir.

  13.Ceza infaz kurumunda bulunan yakınımla telefon görüşmesi yapabilir miyim?

  - Ceza infaz kurumunda bulunan kişinin eşi, çocukları, torunları, anne ve babası, büyükanne ve büyükbabası, kardeşleri, amcası, halası, teyzesi, dayısı, kayınbaba, kayınvalidesi, kayınbiraderi, kardeşlerinin çocukları, baldızı, gelini veya damadı telefon ile görüşme yapabilir. Bu görüşme haftada bir defa ve on dakika olarak yaptırılır.

  14.Telefon görüşmesi yapabilmek için gerekli evraklar nelerdir?

  - Telefonun, yasayla izin verilen yakına ait olduğuna dair fatura veya belge,

  - Fatura sahibinin nüfus müdürlüğünden alınan vukuatlı nüfus kayıt örneği,

  - Fatura sahibine ait ikametgah ilmühaberi ceza infaz kurumuna ulaştırıldığı takdirde belirlenen gün ve saatlerde telefon görüşmesi yapabilirsiniz.

  15. Ceza infaz kurumunu arayarak yakınımla görüşebilir miyim?

  - Ceza infaz kurumunu arayarak kurumda bulunan yakınınızla görüşme yapamazsınız

  16.Ceza infaz kurumunda bulunan yakınıma mektup ve faks gönderebilir miyim?

  - Ceza infaz kurumunda bulunan yakınınıza PTT yoluyla faks ve mektup gönderebilirsiniz.

  17.Ceza infaz kurumunda bulunan yakınım televizyon ve radyodan faydalanabiliyor mu?

  - Ceza infaz kurumlarında merkezi yayın sistemi ile televizyon yayınları izlenebilmektedir.

  - Bazı ceza infaz kurumlarında merkezi radyo yayın sistemleri de mevcuttur. Ayrıca yakınınız, kantinden satın almak kaydıyla bir adet kulaklıklı küçük el radyosu bulundurabilir.

  18.Ceza infaz kurumunda bulunan yakınıma ne tür sağlık hizmetleri veriliyor?

  - Ceza infaz kurumunda bulunanlar koruyucu ve tedavi edici her türlü sağlık hizmetinden faydalanabilmektedirler.

  - İleri tetkik ve tedavi gerektiren hallerde tedavileri devlet ve üniversite hastanelerine sevk edilerek yaptırılmaktadır.

  19.Ceza infaz kurumunda bulunan yakınım odasında hayvan besleyebilir mi?

  - Odada kaldığı diğer kişilerin rızasını almak koşuluyla odasında bir çift kanarya, bülbül veya muhabbet kuşu besleyebilir.

  20.Ceza infaz kurumunda bulunan yakınım ne tür eğitim-öğretim haklarından faydalanabiliyor?

  - Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutukluların öğrenim durumları tespit edilerek durumları için uygun eğitim-öğretim faaliyetlerine dahil edilmektedirler.

  - Ceza infaz kurumlarında okuma yazma bilmeyen hükümlü ve tutuklulara mutlaka kurs açılarak okuma yazma öğretilmektedir.

  - Ayrıca açık ilköğretim, açıköğretim lisesi, açıköğretim fakültesinde eğitim görmeleri sağlanmaktadır.

  - Açık ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlüler örgün eğitimden de faydalanabilmektedirler.

  - Kurumda bulundukları süre içinde talepleri halinde hükümlü ve tutuklular ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlara katılabilirler.

  Adres

  Ataşehir Mahallesi Çayırlı Sokak No:160 Malatya Yolu 10. km Merkez / ELAZIĞ

  Telefon

  04242481313-04242481559

  04242481944

  E-Posta

  elazig.1nygkcikisaretadalet.gov.tr